Sjukdomar å sånt

Om du känner att du har symtom såsom feber, hosta, värk, kräkningar eller varit i kontakt med smittad person så stanna hemma och vila upp dig tills du är frisk. Använd sunt förnuft, det räcker långt. Det enklaste sättet att hindra smittan är att tvätta händerna ofta med tvål och däremellan använda handsprit.

Våra kontor och fordon städas regelbundet och vi har handsprit framme vid receptionen som vi gärna vill att ni använder innan ni betalar och innan ni går ut till våra övningsfordon. 

Gör gärna era köp via vår eShop. Tänk på att vi har skolor på två orter, Västerås och Kungsör, så ni ser till att handla på rätt plats.


Kommer du sjuk till en lektion och vi upptäcker det så kommer du inte att få köra, däremot blir du debiterad. Avboka därför din bokade tid så snart du märker att du börjar bli dålig så slipper du betala i onödan. 

Du kan avboka din tid genom att ringa eller mejla oss. Du kan INTE skicka sms. Är det mindre tid än 40 minuter tills du har din bokade tid så kommer du bli debiterad för sen avbokning trots att du är sjuk. Märker vi att du ofta avbokar pga. sjukdom eller vård av barn kan vi komma att kräva in sjukintyg.