Riskutbildning för B-körkort

Riskutbildning 1, "Riskettan"

Riskettan är en teoretisk utbildning på 3 timmar som hålls hos oss i trafikskolans lokaler. Denna utbildning är obligatorisk och du kan du göra den i början av din körkortsutbildning. Du anmäler din ankomst och legitimerar dig i receptionen ca. 10 minuter innan kursstart. Fika ingår.

Innehåll

Kursen ger dig bland annat kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteenden kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

När utbildningen är godkänd registreras den till Trafikverkets databas och är sen giltig i fem år.

Har du köpt ett paket där riskettan ingår kontaktar du oss för bokning!


Riskutbildning 2, "Risktvåan"

Risktvåan är en praktisk utbildning på tre timmar som är obligatorisk. Banan ger möjlighet till varierad körning och det finns också en upplevelsehall med teoretiska och praktiska inslag. Vi ser till att våra elever skjutsas till och från banan. Räkna med att det tar fyra timmar från du hämtas upp till du lämnas av igen.

Innehåll

Kursen belyser svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Tidigare kallades denna utbildning för halkkörning men numera så ingår fler moment än bara halka i kurvor. Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Under utbildningen får du gott om körtid och möjlighet till diskussion och reflektion. 

Denna utbildning ska du göra i slutet av din körkortsutbildning. Din lärare bokar in den till dig när ni kommer överens om att du är redo. 

Vi genomför utbildningen i Västerås.


Av- och ombokning

Måste ske 72 timmar innan kursstart annars debiteras full avgift.

Vid sen ankomst till utbildningen kan läraren avvisa dig och full avgift debiteras. Vi har begränsat antal platser!

När utbildningen är godkänd registreras den till Trafikverkets databas och är sen giltig i fem år.

Boka riskettan direkt