Mopedkurs

Mopedkurs, klass 2

Mopedutbildningen gör du såklart hos oss! Vi har sedan starten 2017 utbildat hundratals glada mopedister och många återkommer sen till oss för att ta sitt mc- eller bilkörkort. I kursen ingår teoretisk undervisning, allt studiematerial samt kunskapsprovet ( 1 st. prov. Omprov kostar 150 kr). Lunch ingår i de fysiska kurserna.

Går du utbildningen på plats hos oss är den förlagd på 2 dagar med 5 timmars undervisning båda dagarna. Går du fjärrundervisning delar vi upp utbildningen på 5 tillfällen á 2 timmar. Kunskapsprovet görs på plats hos oss oavsett vilken kurs du går.

Du kan påbörja kursen från den dagen du är 14 år och nio månader gammal. Du måste dock ha fyllt 15 år för att få göra själva provet.

Vid godkänt kunskapsprov får du ett presentkort som du sedan kan lösa in hos oss för att få gratis teoripaket för bil- eller motorcykelkort om du köper minst 10 körlektioner. Presentkortet är giltigt i 3 år och kan inte överlåtas eller växlas in mot pengar.

Måste du avboka?

Av/ombokning måste ske senast tre vardagar innan kursstart. Vid sen avbokning eller att du inte kommer på din bokade tid sker full debitering. Vid sen ankomst till utbildningen kan läraren avvisa dig och full avgift debiteras.

Vi har begränsat antal platser!

Skulle du misslyckas på provet kostar ett omprov 150 kr.

Förarbevis (klass 2)

Förarbeviset ger rätt att köra moped klass II dvs. en moped som är konstruerad för en hastighet av 25 km/h och har en motor vars effekt inte överstiger 1 KW. Det ger också rätt att köra äldre så kallade 30-mopeder och motoriserad cykel som följer samma behörighetsregler som moped klass II.


För att få ett förarbevis för moped klass II krävs att du har:

  • fyllt 15 år
  • varit delaktig under hela utbildningen
  • blivit godkänd på vårt kunskapsprov

Utbildning och prov

Utbildningen är teoretisk, men den kan också innehålla praktiska delar. Provet du gör är dock bara teoretiskt (skriftligt). De områden som tas upp under utbildningen är kunskap om mopeden, trafikregler, farliga situationer i trafiken och vad vi människor kan och inte kan. Det kan också ingå manöverträning och andra praktiska delar, även om det inte är obligatoriskt. Detta meddelas isåfall i god tid innan kurs.

Kunskapsprovet du ska göra innehåller 35 frågor om regler och risker, men också om mopeden, människan och miljön. Du måste ha minst 28 rätt på frågorna för att provet ska bli godkänt.

Blev du godkänd?

När du har gjort ett godkänt kunskapsprov rapporteras det till Transportstyrelsen, som skickar en ansökningsblankett för förarbevis till dig. Avgiften för förarbeviset är 150 kronor. När ansökan och betalning har kommit in till Transportstyrelsen, tillverkas förarbeviset och skickas till dig.

Du får köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig identitetshandling med dig vid färd. T'änk på att du har max två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis, därefter krävs att förarbeviset är med vid färd. Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdandedatumet blir förarbeviset ogiltigt och du måste då ta om det.

Fotograferingen

Foto till förarbevis kan du ta hos en fotohandlare som tar foton för ID-handlingar. Bilder från skolfotografering uppfyller oftast inte de krav som ställs och brukar därför inte godkännas. Det går också att ta foto i automaten som står på varuhuset Igor i Västerås.

Kör lagligt

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du få en varning och eller få ditt förarbevis återkallat.

Vill du boka kurs?