Körkortsteori

Hur fixar du teorin?

För att göra det så enkelt för dig som möjligt att klara det teoretiska provet rekommenderar vi vårt teoripaket. I det ingår onlinestudier via appen Körkort nu med Elevcentralen, obegränsat antal teoritester online samt lärarledda teorilektioner i klassrumsform.

Teorilektioner

Behöver du lärarledd teori så kan vi erbjuda vi det online via Zoom en gång i veckan. Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, presentationer och filmförevisningar. Vi håller våra teorilektioner på svenska. Varje teorilektion är ca 60 minuter uppdelat på sju tillfällen.

Lektion 1: Människan i trafiken
Lektion 2: Fordon och miljö
Lektion 3: Trafikregler
Lektion 4: Stadstrafik
Lektion 5: Landsvägskörning och järnvägskorsningar
Lektion 6: Motorväg och motortrafikled
Lektion 7: Mörkerkörning

Teori online

För att testa dina teorikunskaper erbjuder vi teoritester via appen Körkort nu med Elevcentralen som du utför online, antingen hemma eller på skolan. Alla lärare på skolan kan kontrollera dina testresultat genom att gå in på din elevprofil och ge stöttning om det behövs. Frågorna finns i nuläget enbart på svenska och engelska.

Enskild teori med lärare

Behöver du extra hjälp med teorin kan du boka in enskild teori med en trafiklärare. Se prislistan för mer information.

Dyslexi och liknande svårigheter

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att få ljudbok gratis via ILT. Teorin som du gör på Elevcentralen har också ljudstöd samt små enkla filmer som man kan titta på. Meddela oss vid inskrivning om du behöver stöd.  Vid önskemål hjälper vi till med att ansöka om muntliga eller förlängda kunskapsprov hos Trafikverket. Tänk på att meddela oss om det i tidigt skede då handläggningstiden kan vara upp till 3 månader hos Trafikverket. Vi har också sammanfattat körkortsutbildningen på vår sida med Lättläst. Mer information hittar du också på Dyslexiförbundets hemsida.

Andra språk än svenska

För dig som hellre vill läsa teorin på ditt hemspråk finns flera olika böcker att beställa. Vi säljer endast böcker som godkänts av STR och i dagsläget kan du köpa böcker på engelska, arabiska, kurdiska och persiska. Även teoriprovet kan göras på flera andra språk än svenska, detta bestämmer du vid bokningen. Vill du hellre plugga online på ditt hemspråk finns det eventuellt möjlighet till detta, fråga oss om du vill ha hjälp.